Vi söker dig som älskar ett jobb baserat på friluftsliv och varierande uppgifter. En platschef med ansvaret att tillsammans med övriga på anläggningen skapa en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare.

Bra skidåkning med välpistade backar, en trivsam dalstuga med välsmakande mat, en ski shop med rätt utrusning och en populär campingverksamhet. Det är ditt fokus under vintersäsongen, från november till maj. Off-season jobbar du med utvärdering, renovering och förbättring samt att tillsammans med ägargruppen planera och utveckla verk- samheten som finns på anläggningen. Du har också ansvaret för bemanning i den dagliga driften samt rekrytering.

Skicka din ansökan till jobb@nalovardo.se senast 25 februari 2022.
Eventuella frågor till patrik@nalovardo.se eller 0952-550 16.