Nalovardo skidanläggning
Temperatur dalstugan: 7.1 °C