Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: 15.7 °C