Nalovardo skidanläggning
Temperatur dalstugan: 9.3 °C