Nalovardo skidanläggning
Aktuell temperatur: -9.4 °C