Nalovardo skidanläggning
Temperatur dalstugan: -5.4 °C