Nalovardo skidanläggning
Temperatur dalstugan: 6.6 °C