FB Pixel

Om Nalovardo

Nalovardo, Sorsele, är en lika klassisk som populär skidanläggning. Tack vare en bra fallhöjd och längden på nedfarten är skidanläggningen populär bland de som vill träna fartåkning. Det finns också goda möjlligheter till spännande off piståkning då snömängden tillåter. Lägger man dessutom till barnens egna lift och backe så har Nalovardo något för alla som gillar snö och utförsåkning.

Nalovardo är ett lågfjäll i skogslandet öster om fjällkedjan i kilen mellan Laisälvens och Vindelälvens dalgångar. Det är uppbyggt av urberg. Den högsta delen, 762 meter över havet når över skogsgränsen. Kring berget finns ett naturreservat på 4900 hektar med gammal urskog av gran och myrmarker. Skidanläggningen ligger på södra sidan och ger fantastiska dagar på vårvintern.

 

Historia

Nalovardo har varit inlandets skidparadis i dryga 50 år. I början på 60-talet byggdes toppstugan och den första liften uppfördes. Redan då började besökare komma för att se den fantastiska utsikten från toppen. Många busslaster har stannat genom åren för att ta en fika och njuta av omgivningen och toppstugan var öppen även sommartid. En klar dag ser man ”sju kyrksocknar” och faktiskt ända in i Norge. 1966 byggdes Naloliften och skidturismen satte igång på allvar. Från början utgick man från toppstugan, men i början av 70-talet anlade man en väg till dalen och campingen etablerades. Allt sedan dess har ”säsongare”, ortsbor, turister och professionella skidåkare mötts och trivts på ”Nalo”.